دوربین

دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B2A51P دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B2A51P
گارانتی
وب کم یالینک مدل Yealink UVC84 وب کم یالینک مدل Yealink UVC84
گارانتی
پکیج ویدیو کنفرانس یالینک مدل Yealink UVC84-BYOD-050 پکیج ویدیو کنفرانس یالینک مدل Yealink UVC84-BYOD-050
گارانتی
وب کم یالینک مدل Yealink UVC20 وب کم یالینک مدل Yealink UVC20
گارانتی
پکیج ویدیو کنفرانس یالینک مدل UVC40 پکیج ویدیو کنفرانس یالینک مدل UVC40
گارانتی